4 grudnia 2019 roku z okazji ,,Barbórki” w Szkole Podstawowej im. M. Romanowskiego odbyły się zajęcia z  panem Tomaszem Dziurą – inżynierem górnictwa w kopalni ropy i gazu ziemnego PGNiG w Lubiatowie, będącego zarazem tatą ucznia klasy I Adasia. Podczas spotkania uczniowie klas I-IV wzbogacili swoją wiedzę na temat zawodu górnika. Dowiedzieli się jakie bogactwa naturalne wydobywają górnicy oraz ich rolę w życiu codziennym. Pan Tomasz zaprezentował swój galowy mundur i czapkę zwaną ,,czako”. Wyjaśnił znaczenie koloru pióropusza, którego barwa  zależy od pełnionego stanowiska. Nasz gość obdarował wszystkich uczniów  papierową czapką górniczą, kolorowanką oraz słodkim upominkiem. Na zakończenie uczniowie klas I- IV złożyli życzenia z okazji Dnia Górnika i wykonali wspólnie pamiątkowe zdjęcie.

 Spotkanie z górnikiem  Spotkanie z górnikiem  Spotkanie z górnikiem  Spotkanie z górnikiem