1. Ewa Mielniczek - przewodniczący                  
  2. Aneta Kawa - zastępca przewodniczącego
  3. Agnieszka Zaśko - sekretarz
  4. Katarzyna Zaśko - skarbnik