Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M.Romanowskiego w Józefowie informuje rodziców i uczniów szkoły o przystąpieniu szkoły do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach

Życzymy sukcesów!

Załączniki:

Regulamin konkursów.

Harmonogram konkursów.