Dyrektor:

Anna Mazurek

Edukacja wczesnoszkolna

Alicja Biszczanik
Ewa Buczkowka
Alicja Góra
Ewa Lipian
Monika Pasierbiewicz

Język polski

Dorota Momot
Małgorzata Rabiega

Język angielski

Krzysztof Nowicki
Justyna Rezler

Język niemiecki

Krzysztof Nowicki

Matematyka

Alicja Biszczanik
Aleksandra Kusztykiewicz
Tomasz Lipian 

Historia

Adrianna Kozak

Geografia

Aneta Momot

Biologia

Kusztykiewicz Renata

WOS

Renata Kusztykiewicz

Informatyka

Tomasz Lipian

Chemia

Krystyna Mielniczek

Fizyka

Krystyna Mielniczek

Przyroda

Ewa Lipian

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Bazan
Alicja Kusak

Religia

Bernarda Hejzner
ks. Paweł Dynaka
ks. Mieczysław Piątek
ks. Łukasz Wojtaszek

Plastyka

Ewa Lipian

Technika

Justyna Rezler

Doradztwo zawodowe

Adrianna Kozak

Wdżwr

Renata Kusztykiewicz

Muzyka

Aneta Momot

Biblioteka

Alicja Góra
Joanna Kraska

Świetlica

Beata Droździel
Renata Kusztykiewicz
Krystyna Mielniczek

Pedagog

Jolanta Lal-Szkałuba

Psycholog

Katarzyna Lal

Logopeda

Dagmara Buczyńska-Chodara

Pracownicy administracji i obsługi:

Zofia Gaj-Radymiak
Artur Kawa
Agnieszka Maryńczak