Godziny pracy szkolnego logopedy

Dagmara Buczyńska- Chodara

wtorki - 11.50. - 14. 10

konsultacje dla rodziców – poniedziałki, wtorki – 14.10. - 15. 25.

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Józefowie

Z zajęć logopedycznych korzystają uczniowie klas I-VI mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.      

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią, seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną i opóźnionym rozwojem mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z terapii ręki, SI, terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne.

Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych.

W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA:

• prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie zajęć logopedycznych;
• prowadzi kącik logopedyczny zawierający informacje nt. terapii logopedycznej i wad wymowy;
• prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad;
• przygotowuje pomoce logopedyczne;

W NASZEJ SZKOLE DZIECI:

Przed lustrem ćwiczą buzie i języki, aby pięknie mówiły. Pani logopeda często opowiada zabawne bajki logopedyczne, np. o przygodach Języczka Wędrowniczka. 

Ćwiczą również prawidłowe oddychanie. Pamiętamy o tym, że czasie spoczynku oddychamy nosem. Dzięki tym ćwiczeniom wzmacniają mięśnie oddechowe i usprawniają podniebienie miękkie. Dzieci bardzo lubią ćwiczenia oddechowe i zabawy ze słomkami.    

Dzieci ćwiczą analizę i syntezę wyrazową, rozwijają swoją spostrzegawczość oraz zręczność.

Grają w różne gry logopedyczne (planszowe, karciane) m.in.: Potruś logopedyczny, Korale koloru koralowego, Zabawa w czytanie, Szumki, syczki, ciszki i wiele innych. Ćwiczą w ten sposób prawidłową artykulację oraz pamięć słuchową i wzrokową.

ROLA RODZICA

O efektach terapii można mówić wtedy, gdy dziecko ćwiczy regularnie, także z  rodzicem w domu. W tym celu dzieci objęte terapią logopedyczną mają założone zeszyty, które zawierają materiał do powtórzeń w domu. Tylko współpraca gabinetu logopedycznego z domem rodzinnym pozwoli na szybką poprawę jakości mówienia dziecka.