Logo Narodowego Programu Czytelnictwa

Realizacja Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa rozpoczęła się w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie  z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez szkołę i trwała do końca roku szkolnego 2021/2022. Celem programu było wzbogacenie i uzupełnienie księgozbioru biblioteki; uzupełnienie wyposażenia oraz  promocja czytelnictwa poprzez działania na terenie szkoły i we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Na początku opracowano szczegółowy harmonogram działań służących promocji czytelnictwa oraz zapoznano uczniów, nauczycieli  i rodziców  z założeniami NPRC,  informację na ten temat umieszczono także na stronie internetowej szkoły.

Aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, przeprowadzono sondaż czytelniczy wśród uczniów dotyczący ich zainteresowań, w tym także  lekturowych. W bibliotece przygotowano również miejsce, do którego wszyscy mogli wrzucać karteczki z tytułami potrzebnych i ulubionych książek. Dużo informacji zdobyto także podczas indywidualnych rozmów z uczniami. Planowane zakupy do biblioteki szkolnej konsultowano z nauczycielami, bibliotekarzami MBP w Józefowie, zasięgnięto również opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka wzbogaciła się o 471 pozycji książkowych 178 lektury szkolne.  Na liście nowości znalazły się przede wszystkim pozycje wydawnicze cieszące się dużą  popularnością wśród dzieci i młodzieży oraz książki o tematyce historycznej. W zakupach uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakupiono książki obrazkowe, mówione, elektroniczne Biblioteka wzbogaciła się także o pisane powiększoną czcionką i bogato ilustrowane historyjki do wspólnego czytania z rodzicami. Książki poruszają problematykę min. integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym. Zakupiono również książki dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo.

W ramach działań mających na celu promocję czytelnictwa zakupiono także teatrzyk kamishibai (teatr ilustracji). Jest on wykorzystywany przez nauczycieli podczas lekcji języka polskiego oraz zajęć czytelniczych i  rozwijających zainteresowania.  Biblioteki  wzbogaciła się również o  komputer, czytnik kodów oraz zestaw siedzisk do wykorzystania w czytelni. Dzięki zakupionym mebelkom powstał kącik przyjazny najmłodszym, w którym mogą usiąść  i miło spędzić czas.

Oprócz zakupów książkowych  podjęto szereg działań służących promocji czytelnictwa. W realizację zaplanowanych zadań włączyła się cała społeczność szkolna, rodzice oraz środowisko lokalne.

W listopadzie na   zebraniu z rodzicami przedstawiono prezentację multimedialną: „Dlaczego nasze dziecko powinno czytać książki?” – dotyczącą wpływu czytania na rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny dziecka. Rodzicom przekazano także list, w którym zamieszczono informacje o  korzyściach płynących z czytania. Zachęcano do udziału w konkursach i imprezach służących rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci..  Zorganizowano konkurs Mamo, Tato- Poczytajmy! Zapraszano również rodziców, by czytali dzieciom podczas zajęć rozwijających zainteresowania.

W tym czasie   zorganizowano  ogólnoszkolne konkursy czytelnicze: 

  1. Całoroczny dla klas I-III na Najlepszego czytelnika w klasie oraz Super czytającą klasę.
  2. Comiesięczny dla klas I – III Mamo, Tato – POCZYTAJMY!
  3. Szkolny Konkurs plastyczny Portret Patrona Szkoły.

We wszystkich klasach pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców realizowane były projekty czytelnicze z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

Klasa I -  Całoroczne działania w ramach Dyskusyjnego Klubu Małego Czytelnika

-Wiersze pokoleń.

Klasa II - Klasowy Konkurs Recytatorski

Został on przeprowadzony 6 grudnia – uczniowie recytowali wiersz pt.  Prezent dla Mikołaja. Wszyscy przygotowali się bardzo dobrze, jednak recytacja Nikoli Pałki wyraźnie wyróżniała się spośród pozostałych. Dziewczynka zajęła I miejsce i otrzymała nagrodę. 

Klasa III -  Inscenizacja wiersza Juliana Tuwima  Rzepka.

Klasa IV - Moja ulubiona książka- plakat i prezentacja

Wszyscy uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Każdy z zespołów przygotował plakat, na którym znalazło się hasło promujące czytanie oraz wizualna prezentacja  książki, którą wg grupy warto przeczytać. Poza tym wyznaczeni uczniowie przedstawili etapy pracy nad plakatem,  uzasadnili wybór hasła i przedstawili zalety prezentowanej książki. Wszystkie prace znalazły się na gazetce klasowej.

Klasa VKraina Czarów – teatrzyk kukiełkowy na podst. ,, Alicji w Krainie Czarów” . 

W pracy nad inscenizacją wzięła udział cała klasa. Na początku wspólnie ustalono , które sceny będą wystawiane, jak ma wyglądać dekoracja  i jakie rekwizyty będą potrzebne. Następnie uczniowie podzielili się zadaniami. Część pracy wykonano na lekcjach, część przygotowały dzieci w domach.

Klasa VI  - Literatura fantasy jest fantastyczna-  projekt czytelniczy  na podstawie  Hobbita J.R.R. Tolkiena

W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie z klasy , którzy zostali podzieleni na grupy.

W ramach działań przedstawili oni  informacje na temat autora i treści dzieła, zdefiniowali także pojęcie: literatura fantasy i podali  przykłady takich utworów. Wykonali także rysunki będące ilustracją do scen  z powieści  oraz   grali w gry interaktywne związane z dziełem.

Klasa VII a-  Ciemno wszędzie, głucho wszędzie – klasowa inscenizacja ,, Dziadów” cz. II Adama Mickiewicza Klasa została podzielona na dwie grupy: aktorów i organizatorów. Aktorzy wcielili się w bohaterów, przygotowali odpowiednie stroje i scenariusz. Organizatorzy odpowiedzialni byli za dekorację i rekwizyty. Inscenizacja zaktywizowała młodzież, stała się atrakcyjną formą pracy z tekstem literackim. Uczniowie mogli także porównać swoją wersję z zarejestrowaną wersją wcześniejszego rocznika.

 Klasa VII b  -  Inscenizacja scen z ,, Balladyny” Juliusza Słowackiego. Uczniowie wybrali kluczowe sceny z dramatu. Na bazie poszczególnych fragmentów sztuki  napisali scenariusz.  Przygotowali także odpowiednie stroje oraz  wiążące się z akcją rekwizyty. Inscenizacja pozwoliła na bliższe i bardziej szczegółowe przedstawienie bohaterów tragedii oraz motywacji ich zachowań. Stała się aktywizującą formą pracy z lekturą.

Klasa VIII a - Plebiscyt na najciekawszą przeczytana książkę .

Uczniowie przynieśli ze sobą ulubione książki i prezentowali je na forum klasy. Odwołując się do podjętej w nich  tematyki, kreacji bohaterów, gatunku uzasadniali, dlaczego warto po nie sięgnąć. Każdy z prezentujących przygotował również informacje, które znalazły się na gazetce klasowej.

Klasa VIII b - Debata klasowa – Wartości płynące z czytania książek

Uczniowie tej klasy podzielili się na dwie grupy- zwolenników czytania, którzy zgromadzili i przedstawili wartości płynące z lektury i przeciwników, którzy podawali kontrargumenty. Obydwa zespoły odwoływały się do konkretnych tytułów ( przywołano np. ,, Don Kichota” . serię o Harrym Potterze ) , różnorodnych opinii oraz własnych obserwacji. Debatę zakończyło uzgodnienie stanowisk oraz wskazanie niezaprzeczalnych wartości płynących z czytania.

W ramach realizacji Programu przeprowadzono także szereg innych działań mających na celu zachęcenie do częstszego sięgania po książkę. Cyklicznie organizowano spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas których młodzież wymieniała się poglądami, dyskutowała,  prezentowała ulubione tytuły. Szczególna uwagę poświecono książkom  zakupionym w ramach NPRC.

W  bibliotece szkolnej przygotowano wystawy zakupionych nowości oraz  wystawy tematyczne:

  • ,, Z naszych dziejów” – wystawa książek o tematyce historycznej.
  • ,, Kobiety pisarki’ – wystawa książek, których autorkami były kobiety.
  • ,, Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida”
  • Rok 2022 – Rok Polskiego Romantyzmu”

W ramach współpracy z Biblioteka Publiczną zorganizowano konkurs ,, Pan Tadeusz  - przeczytam pięknie fragment narodowej epopei” . Na bieżąco informowano się nawzajem o zainteresowaniach czytelniczych dzieci i młodzieży, wydarzeniach promujących czytelnictwo, prowadzono  również wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przebiegała zgodnie z harmonogramem; przeprowadzono wszystkie zaplanowane działania, osiągnięto także zakładane cele. Program zintegrował różnorodne działania nauczycieli bibliotekarzy, rodziców, dyrektora szkoły oraz  grona pedagogicznego wokół promocji czytelnictwa. Znaczne wzbogacenie księgozbioru oraz realizacja konkretnych zadań wpłynęły na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów i częstotliwość ich odwiedzin w bibliotece szkolnej. W tym czasie wypracowano także nowe, atrakcyjne dla dzieci i młodzieży formy pracy z książką, które będą wykorzystane w przyszłości.

 

Alicja Góra, Joanna Kraska