Uczniów klas ósmych wraz z rodzicami zapraszamy do zapoznania się, z terminarzem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11026

17 maja - 21 czerwca 2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

25 czerwca -14 lipca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23 - 30 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.

2 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.