Od 26 lutego do 11 marca wolontariusze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej  w Józefowie do specjalnie przygotowanej puszki wrzucali złotówki, a także zachęcali całą społeczność uczniowską do włączenia się w akcję. Nazbierano sporą sumę pieniędzy, która w ramach następnych działań zostanie włączona do kampanii „Ścieżki Miłosierdzia”.

 Zbiórka złotówek  Zbiórka złotówek