W ramach dalszych działań konkursowych wolontariusze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej w Józefowie bardzo chętnie przystąpili do wykonywania kartek świątecznych. Wykazali się przy tym dużą pomysłowością i kreatywnością.

Kartki świąteczne wykonane własnoręcznie Kartki świąteczne wykonane własnoręcznie Kartki świąteczne wykonane własnoręcznie