PIPMając na względzie bezpieczeństwo nauczycieli, uczniów, rodziców i innych osób nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego „Bezpiecznie w szkole” mającego na celu popularyzację wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach. Program wspiera placówkę w identyfikacji oraz ograniczaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie  rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 poprzez szkolenia, przekazanie materiałów edukacyjnych i przykładów dobrych praktyk.

Pomysłodawcą i koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Pracy.