Zadaniem pedagoga szkolnego jest:

- wszechstronne poznawanie środowiska wychowawczego;
- warunków życia i nauki uczniów;
- trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;
- zapobieganie społecznemu niedostosowaniu dzieci poprzez organizowanie spotkań z kuratorem sądowym, policją;
- kształtowanie właściwych postaw wobec alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, zagrożenia sektami - programy profilaktyki uzależnień, warsztaty, prelekcje, filmy;
- realizowanie zadań przewidzianych w Programie Wychowawczym i Profilaktycznym;
- udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej i dydaktycznej.

Pedagog szkolny otacza opieką wszystkich uczniów poprzez organizowanie pomocy tym, którzy napotykają na trudności w nauce, sprawiają kłopoty wychowawcze, udziela porad rodzicom poprzez konsultacje indywidualne i zbiorowe. Stara się wspomóc rodzinę w prawidłowym rozwoju i wychowaniu dziecka poprzez pomoc materialną (współpracuje z opieką społeczną, instytucjami charytatywnymi).

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego - mgr Jolanta Lal-Szkałuba

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Poniedziałek 10:00-14:00

Wtorek 9:00-14:00

Środa 8:50-10:50, 11:35-12:35

Czwartek 11:00-16:00

Piątek 9:00-14:00

 

Drogi Uczniu!

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Masz kłopoty i problemy i nie wiesz jak je  rozwiązać.

 • Nie masz z kim porozmawiać o swoich troskach i problemach.

 • Nie czujesz się bezpiecznie, jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi.

 • Masz trudności w nauce i nie potrafisz ich przezwyciężyć.

 • Masz poczucie, że twoje prawa nie są przestrzegane.

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób ( może zainteresuje Cię wolontariat ?).

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Pamiętaj!

 • Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.

 • Zapewni dyskrecję i anonimowość.

 • Pomoże znaleźć  wyjście z trudnej  sytuacji.

 

Drogi Rodzicu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich  relacjach z nim.

 • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

 • Szukasz pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.

 

Ciekawe linki

Kiedy i jak często chwalić dzieci? Jak zachęcić je do nauki?

http://natablicy.pl/kiedy-i-jak-czesto-chwalic-dzieci-jak-zachecic-je-do-nauki,artykul.html?material_id=4e916a2a16f1dabb72000000

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci

http://dzieckowsieci.fdn.pl/rodzice-podstawowe-zasady-bezpieczenstwa

Cyberprzemoc. Rodzice nic nie wiedzą ...

edukacja.gazeta.pl/edukacja/1,101865,10955768,Cyberprzemoc__Rodzice_nic_nie_wiedza.html