25 września b.r. odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami poświęcone sprawom organizacji i wspólnego planowania pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Zgodnie z tradycją szkoły zamieszczam prezentację multimedialną zawierającą najważniejsze informacje.

Dyrektor szkoły

Edyta Nieśpiał

pdf

     W czwartek 07 lutego odbyło się spotkanie z rodzicami podsumowujące pracę szkoły w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. Rodzicom, którzy z różnych przyczyn nie mogli w nim uczestniczyć, przekazujemy ogólne informacje z pracy szkoły.

 

pdf

Przewodnicząca - Marta Rogowska
z-ca Przewodniczącej - Aleksandra Dura
Sekretarz - Katarzyna Karwan
Skarbnik - Dariusz Szkałuba