Grafika zawieszenie zajęć od 24.10

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859) od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. wprowadzone zostaje zdalne nauczanie w klasach IV-VIII, w ramach którego będzie realizowana podstawa programowa.

Nauczanie w klasach I-III odbywa się nadal stacjonarnie w szkole. Dla uczniów klas I-III funkcjonuje bez zmian dowożenie, stołówka szkolna, świetlica i biblioteka z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne prowadzą je ze szkoły wykorzystując szkolną infrastrukturę.

W czasie kształcenia na odległość obowiązuje Regulamin organizacji kształcenia na odległość, z którym proszę się zapoznać.

O wszelkich zmianach związanych z funkcjonowaniem naszej placówki będę Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły

mgr Edyta Nieśpiał

Regulamin organizacji nauczania zdalnego

pdf