zakończenie roku szkolnegoW okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznych GIS, MZ i MEN.

W dniu 26 czerwca 2020 r. będą wydawane świadectwa i nagrody dla chętnych uczniów poszczególnych klas, bez uroczystej akademii, o wyznaczonych godzinach. W rozdaniu świadectw mogą uczestniczyć tylko zaproszeni rodzice uczniów klasy VIII. Pozostałych rodziców prosimy o pozostanie przed szkołą. Uczniów uczestniczących w rozdaniu świadectw obowiązuje zakrycie twarzy i nosa.

Dla tych, którzy z obawy o bezpieczeństwo lub z innych przyczyn nie będą mogli odebrać świadectwa 26 czerwca, będzie możliwość odbioru w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego w sekretariacie szkoły.

Harmonogram wydawania świadectw 26 czerwca 2020 r.:

Godz. 8.00 – 9.30    klasa VIIIa

Godz. 9.30 – 10.00    klasa VIIa

Godz. 10.00 – 10.30    klasa VIIb

Godz. 10.30 – 11.00    klasa VIa

Godz. 11.00 – 11.30    klasa VIb

Godz. 11.30 – 12.00    klasa Va

Godz. 12.00 – 12.30    klasa IVa

Godz. 12.30 – 13.00    klasa IIIa

Godz. 13.00 – 13.30    klasa IIa

Godz. 13.30 – 14.00    klasa Ia

Godz. 14.00 – 14.30   klasa Vb