Od 18 maja 2020 r. w naszej szkole, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbywają się zajęcia rewalidacyjne, od 25 maja zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas I-III oraz konsultacje dla uczniów klasy VIII. Konsultacje dla uczniów pozostałych klas rozpoczną się od 1 czerwca 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ w szkole obowiązują następujące procedury:

  1. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych.
  2. Procedura organizacji zajęć w klasach I-III.
  3. Procedura organizacji konsultacji dla uczniów.
  4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.
  5. Procedura organizacji pracy biblioteki