Z powodu reżimu sanitarnego spotkania z rodzicami odbędą się w następującym terminie:

wywiadowka wrzesien

Procedury

pdf

>> Religia i wychowanie do życia w rodzinie <<

Szanowni Rodzice uczniów klas I-III!

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego podpowiadamy, co powinien mieć uczeń klasy młodszej w swoim wyposażeniu.

Klasa I

Klasa II

Klasa III