b_300_0_16777215_00_https___www.gov.pl_photo_format_6dfbf48e-b9fc-457a-990c-d5cce55fd9d5_resolution_1920x81.

Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki nauczanie zdalne dla klas I-VIII zostaje przedłużone do 18 kwietnia 2021 r. 

Zajęcia będą prowadzone, tak jak wcześniej, z wykorzystaniem aplikacji Teams, zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz  rozkładem zajęć. 

Dyrektor szkoły

mgr Edyta Nieśpiał

     Wiosenna przerwa świąteczna w naszej szkole będzie trwała od 1 do 9 kwietnia b.r. Zajęcia lekcyjne rozpoczną się 12 kwietnia w formie (zdalnej lub stacjonarnej) określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki. Proszę śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej naszej szkoły.

Dyrektor szkoły

mgr Edyta Nieśpiał

Uczniowie klas VII i VIII oraz ich rodzice w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10!”, będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół  i zawodów w naszym województwie.

„Tydzień zawodów- czas na strzał w dziesiątkę będzie trwał od 22 do 26 marca 2021 r.

22-23.03.2021 r. – w godz. 10:00-15:00

25-26.03 .2021 r.- w godz.12:00-17:00

Numery telefonów doradców  zawodowych:

81 747 35 26

500 303 388

509 731 851

81 534 10 10

81 585 31 06

82 566 41 10

W tym tygodniu i w podanych powyżej godzinach będzie można skontaktować się z doradcami zawodowymi pracującymi w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Biłgoraju, dzwoniąc pod następujące numery telefonu:

84 686 10 66

797 433 796

O szczegółach akcji dowiedzieć się więcej można w zamieszonym poniżej liście Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk.

List Lubelskiego Kuratora Oświaty do rodziców i uczniów: 

pdf

 

b_400_0_16777215_00_https___www.gov.pl_photo_format_05663fa5-423f-4d09-ac58-0bde643bc16a_resolution_729x30.

Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 22 marca b.r. (poniedziałek) do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I-III przechodzą na nauczanie zdalne.

Zajęcia będą prowadzone, tak jak wcześniej, z wykorzystaniem aplikacji Teams, zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz zgodnie z rozkładem zajęć. 

Zgodnie z wytycznymi, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, dyrektor może, w uzasadnionych sytuacjach,  zorganizować nauczanie zdalne lub stacjonarne oraz zapewnić opiekę świetlicową uczniowi kl. I-III na terenie szkoły, ze względu na uwarunkowania wynikające z rozporządzenia MEiN.

Jednocześnie proszę, aby pojawiające się potrzeby w zakresie sprzętu informatycznego czy braku Internetu zgłaszać do wychowawców. W miarę możliwości sprzętowych postaramy się Państwa wesprzeć w tym trudnym okresie. Z góry bardzo dziękuję za zrozumienie i współpracę.

 

Dyrektor szkoły

mgr Edyta Nieśpiał

Serdecznie zapraszamy Rodziców  na wywiadówkę online – ogólne informacje o pracy szkoły w I półroczu.

pdf