model z adresemZakończona została realizacja projektu edukacyjnego „Znamy drogi Ojców ku wolności, wyznaczamy swoje do przyszłości!” dofinansowanego przez firmę MODEL z Biłgoraja, a realizowanego przez społeczność Szkoły Podstawowej w Józefowie, którego celem przewodnim było przybliżenie życia i twórczości Mieczysława Romanowskiego poety-powstańca oraz przebiegu powstania styczniowego na Roztoczu.

W ramach działań stworzona została szkolna biblioteczka e-booków  wierszy Romanowskiego. Na zakupionych, ze środków przekazanych przez firmę Model, e-czytnikach uczniowie utworzyli foldery z utworami Mieczysława Romanowskiego zawartymi w wydanych tomikach poezji czy znalezione w Internecie. Dzięki e-czytnikom biblioteczka jest mobilna, do zabrania na rajdy i wycieczki co bardzo cieszy uczniów. Na stronie szkoły utworzona została również Multimedialna Biblioteka Utworów M.Romanowskiego, która jest sukcesywnie wzbogacana o nowe odszukane teksty.

Przeprowadzone zostały wywiady z mieszkańcami, pozyskane zostały książki, repliki pamiątek z tego okresu i fotografie.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zaprojektowali i wykonali wirtualną mapę „Bitwy i potyczki stoczone w czasie powstania styczniowego przez oddział Marcina Borelowskiego „Lelewela” dostępną pod linkiem: https://maphub.net/borelowski/1863.

Cennym działaniem było opracowanie broszury o życiu i twórczości Romanowskiego poprzedzone studiowaniem różnorodnych źródeł historycznych i literackich. Broszura została rozesłana do szkół w województwie lubelskim, aby rozpowszechnić informacje o polskim bohaterze walki o niepodległą Polskę, który swoją miłość i tęsknotę za wolną Polską przelewał na papier w swoich wierszach, potwierdził walką i ostateczną ofiarą życia. Broszura jest dostępna pod linkiem: https://www.flipsnack.com/nowlingua/mieczys-aw-romanowski-poeta-powstaniec.html.

Odbyły się dwa rajdy rowerowe do Krasnobrodu i Borowych Młynów szlakami walk powstańców styczniowych.

Młodzi miłośnicy historii odbyli również wycieczkę szlakiem oddziału Marcina Borelowskiego „Lelewela” dowódcy Mieczysława Romanowskiego. Jej trasa wiodła przez Krasnobród (kapliczka św. Rocha), Panasówkę (wzgórze Polak) i Batorz (Sowia Góra oraz cmentarz). Uczniowie uczcili pamięć poległych powstańców minutą ciszy, a także zapalili znicze na grobie „Lelewela” w Batorzu. Mogli „dotknąć” miejsc o których czytali w źródłach historycznych i poczuć klimat tamtych czasów.  

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli opracowali i wykonali wystawę poświęconą Romanowskiemu. W zakupionych ramach prezentacyjnych zostały przedstawione zdjęcia, teksty literackie oraz spory zakres wiedzy o życiu i twórczości artysty. Wystawa była zaprezentowana na holu szkoły, jak również w czasie konferencji historycznej.

W celu poszerzania i utrwalania wiedzy o poecie, jak również bitwach i potyczkach powstańczych, zorganizowany został konkurs wiedzy „Powstanie Styczniowe na Roztoczu” dla uczniów szkół podstawowych. W finale uczestnicy wypełniali test online z wykorzystaniem tabletów. Przyznane nagrody i wyróżnienia laureaci odebrali z rąk Zastępcy Burmistrza Józefowa Ryszarda Ostasza, dyrektora Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju Marka Majewskiego i dyrektor SP w Józefowie Edyty Nieśpiał. Podsumowanie konkursu odbyło się w czasie konferencji historycznej.

Wyjątkowym wydarzeniem była konferencja panelowa „Walka-Niepodległość-Pamięć” zorganizowana 10 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Józefowie. Prelekcje w ramach spotkania wygłosili: dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Marek Majewski, kustosz Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Tomasz Brytan, prezes Biłgorajskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych  Tomasz Bordzań oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Jamroz. Wygłoszonym prelekcjom towarzyszył pokaz umundurowania i uzbrojenia powstańców styczniowych przygotowany przez  członków Biłgorajskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Wśród uczestników konferencji byli również: starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Stanisław Nawrocki, kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Józefowie Renata Bednarczyk, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzej Wojtyło, dyrektorzy – szkół i przedszkola z Gminy Józefów oraz komendant Hufca Tomaszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Anna Rojek z harcerzami z drużyny harcerskiej Kamienny Krąg z Suśca.

Podsumowaniem projektu było opracowanie minireportażu, w którym ujęte zostały informacje o całości zrealizowanych działań oraz spotkanie nauczycieli i uczniów zaangażowanych w realizowany projekt.

Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że efekty wspólnych działań zaskoczyły ich samych. Udało się kreatywnie wykorzystać nowoczesne technologie oraz sprzęt zakupiony zarówno z realizowanego jak i z wcześniejszych projektów dofinansowanych przez Państwa firmę. W trakcie realizacji projektu młodzież udoskonaliła współpracę w zespole, umiejętność wyszukiwania i segregowania informacji z różnych źródeł, organizacji konferencji z panelami dyskusyjnymi. Wszystkie działania wpłynęły na doskonalenie kompetencji kluczowych młodych ludzi niezbędnych do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Dyrektor szkoły Edyta Nieśpiał serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom i partnerom za efektywną i bardzo merytoryczną realizację projektu.

 

Prezentacja z realizacji projektu https://animoto.com/play/BgQ8D3RYyouYtTk5hgHx6Q

 

     Kontynuujemy realizację projektu edukacyjnego „Znamy drogi do wolności, wyznaczamy swoje do przyszłości”  dofinansowanego przez firmę MODEL z Biłgoraja. Za nami rajd rowerowy do Krasnobrodu szlakami walk powstańców styczniowych, pierwsze wywiady z mieszkańcami i poszukiwania pamiątek i replik z tamtego okresu. Stworzona została szkolna biblioteczka e-booków  wierszy Romanowskiego. Uczniowie pod kierunkiem pana Krzysztofa Nowickiego i pani Elżbiety Olędzkiej zaprojektowali i opracowali wirtualną mapę „Bitwy i potyczki stoczone w czasie powstania styczniowego przez oddział Marcina Borelowskiego „Lelewela” a przy wsparciu pani Elżbiety Kolaszyńskiej i pana Krzysztofa Nowickiego opracowali broszurę o życiu i twórczości naszego Patrona. Działamy dalej, przed nami jeszcze sporo wyzwań.

https://maphub.net/krzysztofnowicki/1863

https://www.flipsnack.com/nowlingua/mieczys-aw-romanowski-poeta-powstaniec.html

model z adresemOd 1 lutego do 31 grudnia b.r. będzie trwała realizacja kolejnego projektu edukacyjnego realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie a dofinansowanego przez firmę Model z Biłgoraja. W ramach projektu Znamy drogi Ojców ku wolności, wyznaczamy swoje do przyszłości”  powstał pomysł przybliżenia życia i twórczości Mieczysława Romanowskiego, poety powstańca oraz przebiegu powstania styczniowego na Lubelszczyźnie całej społeczności lokalnej i sąsiadujących gmin. Wykorzystując nowoczesne technologie oraz sprzęt zakupiony z wcześniejszych projektów dofinansowanych przez firmę  Model, młodzież będzie między innymi doskonalić współpracę w zespole, umiejętność wyszukiwania i segregowania informacji z różnych źródeł, organizacji konferencji z panelami dyskusyjnymi, opracowywania broszur informacyjnych czy map.

Model logoDobiegła do końca realizacja projektu edukacyjnego „Wychodzimy z pudełka – działamy kreatywnie” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie a dofinansowanego przez firmę Model Opakowania Sp. z o. o. z Biłgoraja.

W ramach projektu, realizowanego od marca do grudnia 2018r., zostało zrealizowanych wiele różnorodnych działań rozwijających kreatywność i aktywność uczniów. Były między innymi spotkania i podróże z ciekawą książką, wieczorek poezji, tworzenie kreatywnej książki, „Maraton gier”, warsztaty taneczne, plastyczne, regionalne czy spotkania z ciekawymi ludźmi regionu. W ramach projektu został utworzony i prowadzony Blog zawierający najciekawsze relacje i zdjęcia. Zespół nauczycieli realizujących projekt: Edyta Nieśpiał, Beata Droździel, Joanna Kraska, Jolanta Lal-Szkałuba, Alicja Kusak, Ewelina Skałecka.   

logo spSpołeczność szkolna składa serdeczne podziękowania Firmie Model za dofinansowanie projektu. Jego realizacja była nie tylko świetną zabawą ale przede wszystkim okazją do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, a szczególnie kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji podsumowującej projekt oraz na Blog projektu.

 

Blog projektu

Prezentacja

"Wychodzimy z pudełka - działamy kreatywnie!"

 

 

"Śladami przeszłości idziemy ku przyszłości"