Podsumowaniem działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 było wystawienie inscenizacji bajki ,,Złotowłosa i trzy niedźwiadki” w języku angielskim w dniu 13.06.2014 r. w wykonaniu uczniów kl. I ,,a” podczas imprezy szkolnej związanej z kampanią ,,Cała Polska czyta dzieciom” w obecności zaproszonych gości, dzieci z przedszkola, rodziców i całej społeczności szkolnej.

Praca nad inscenizacją była długoterminowa, wymagała dużego zaangażowania ze strony uczniów, nauczyciela i rodziców. Składała się z cyklu zajęć mających na celu przygotowanie uczniów do zrozumienia bajki w wersji angielskiej, wprowadzenia, utrwalenia słownictwa związanego z domkiem niedźwiedzi tj. nazw pokoi, mebli, jedzenia, a w końcu do odgrywania bajki. Bajki nadają rzeczywiste znaczenie językowi, stanowią punkt wyjścia dla wielu innych ćwiczeń i zadań umożliwiających komunikację. Zaprezentowane słownictwo w bajce, pomogło uczniom w zapamiętaniu nowych słów. Wprowadzając w naturalny sposób nowe struktury językowe, a zrozumienie ich było znacznie łatwiejsze, gdyż były zaprezentowane w kontekście bajki. Dzieci lubią słuchać, oglądać tą samą bajkę wielokrotnie, przyswajając wiele struktur mimowolnie, które powtarzają się w bajce. Bajka ,,Goldilocks and three bears” stworzyła ku temu doskonałe możliwości, a także umożliwiła integrację z następującymi obszarami edukacji:

- edukacja matematyczna ( wzbogacono słownictwo o : rozmiary i ich klasyfikowanie, liczenie);

- edukacja przyrodnicza ( las i zwierzęta);

- edukacja plastyczna ( projektowanie domku, masek i peruk);

- edukacja muzyczna ( śpiewanie piosenki ,,The house song”);

- wychowanie fizyczne ( reagowanie całym ciałem na polecenia).

Wokół tematu bajki ,,Goldilocks and three bears” powstał materiał do przeprowadzenia zajęć co było świetnym sposobem do realizacji postawionych w innowacji celów językowych:

Zajęcia 1. - Wprowadzenie słownictwa ułatwiającego zrozumienie bajki.

Zajęcia 2. – Oglądanie bajki z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Zajęcia 3. – Ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Reagowania Całym Ciałem ( TPRA).

Zajęcia 4. – Wykonanie ilustracji do zdarzeń w bajce, opowiadanie bajki z wykorzystaniem metody TOC.

Zajęcia 5. - ,,W domku niedźwiedzi” utrwalenie nazw pokoi.

Zajęcie 6. – Wykonanie masek niedźwiedzi.

Zajęcie 7. – Przydział ról i pierwsze próby odgrywania bajki według przygotowanego przez nauczyciela scenariusza.

Zajęcie 8. – Wystawienie bajki ,,Goldilocks and three bears”.

 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014
 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014
 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014