Język angielski na co dzień

Podsumowaniem działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 było wystawienie inscenizacji bajki ,,Złotowłosa i trzy niedźwiadki” w języku angielskim w dniu 13.06.2014 r. w wykonaniu uczniów kl. I ,,a” podczas imprezy szkolnej związanej z kampanią ,,Cała Polska czyta dzieciom” w obecności zaproszonych gości, dzieci z przedszkola, rodziców i całej społeczności szkolnej.

Praca nad inscenizacją była długoterminowa, wymagała dużego zaangażowania ze strony uczniów, nauczyciela i rodziców. Składała się z cyklu zajęć mających na celu przygotowanie uczniów do zrozumienia bajki w wersji angielskiej, wprowadzenia, utrwalenia słownictwa związanego z domkiem niedźwiedzi tj. nazw pokoi, mebli, jedzenia, a w końcu do odgrywania bajki. Bajki nadają rzeczywiste znaczenie językowi, stanowią punkt wyjścia dla wielu innych ćwiczeń i zadań umożliwiających komunikację. Zaprezentowane słownictwo w bajce, pomogło uczniom w zapamiętaniu nowych słów. Wprowadzając w naturalny sposób nowe struktury językowe, a zrozumienie ich było znacznie łatwiejsze, gdyż były zaprezentowane w kontekście bajki. Dzieci lubią słuchać, oglądać tą samą bajkę wielokrotnie, przyswajając wiele struktur mimowolnie, które powtarzają się w bajce. Bajka ,,Goldilocks and three bears” stworzyła ku temu doskonałe możliwości, a także umożliwiła integrację z następującymi obszarami edukacji:

- edukacja matematyczna ( wzbogacono słownictwo o : rozmiary i ich klasyfikowanie, liczenie);

- edukacja przyrodnicza ( las i zwierzęta);

- edukacja plastyczna ( projektowanie domku, masek i peruk);

- edukacja muzyczna ( śpiewanie piosenki ,,The house song”);

- wychowanie fizyczne ( reagowanie całym ciałem na polecenia).

Wokół tematu bajki ,,Goldilocks and three bears” powstał materiał do przeprowadzenia zajęć co było świetnym sposobem do realizacji postawionych w innowacji celów językowych:

Zajęcia 1. - Wprowadzenie słownictwa ułatwiającego zrozumienie bajki.

Zajęcia 2. – Oglądanie bajki z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Zajęcia 3. – Ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Reagowania Całym Ciałem ( TPRA).

Zajęcia 4. – Wykonanie ilustracji do zdarzeń w bajce, opowiadanie bajki z wykorzystaniem metody TOC.

Zajęcia 5. - ,,W domku niedźwiedzi” utrwalenie nazw pokoi.

Zajęcie 6. – Wykonanie masek niedźwiedzi.

Zajęcie 7. – Przydział ról i pierwsze próby odgrywania bajki według przygotowanego przez nauczyciela scenariusza.

Zajęcie 8. – Wystawienie bajki ,,Goldilocks and three bears”.

 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014
 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014
 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Podsumowanie działań innowacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

W klasie Ia, w której uczniowie realizują działania innowacyjne ,,Język angielski na co dzień” niektóre napisy na gazetkach ściennych zamieszczane są dwujęzycznie.

I. Poznajemy tradycje świąt Bożego Narodzenia.

 II. Uczymy się pór roku, dni tygodnia.

 III. Poznajemy nazwy zwierząt.

 IV. Poznajemy części ciała.

 V. Kąciki zainteresowań.

 

 Podczas uroczystości szkolnych uczniowie klasy Ia  wykazali się swoimi umiejętnościami w języku angielskim.

 1. Chłopcy z klasy Ia Łukasz Olędzki i Mateusz Pawlas składają życzenia w języku angielskim wszystkim Paniom podczas akademii z okazji Dnia Kobiet.
 1. Uczniowie klasy Ia i IIa śpiewają piosenkę w języku angielskim pt: ,,Thank you, Mummy” ukochanym mamom podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Matki.

Opis innowacji ikona_word.gif

Innowację realizowała Pani Ewa Buczkowska