Otwórz książkę a ulecą motyle

>> Prezentacja podsumowująca realizację innowacji <<

18 lutego gośćmi biblioteki szkolnej byli uczniowie klasy I b. Podczas spotkania dzieci nie tylko słuchały ale aktywnie brały udział w czytaniu.  Była to fajna aktywizująca zabawa, polegająca na tym że dziewczynki z Koła Przyjaciół Biblioteki czytały wiersze, natomiast dzieci dopowiadały ustalone wcześniej zdania. Nie zabrakło również zabawy ruchowej w rytm muzyki relaksacyjnej. Pierwszoklasiści wysłuchały również „Bajki dla Niejadków”. Była to bajka z elementami biblioterapii, zachęcająca  do jedzenia zdrowych rzeczy. Następnie rozmawiano o zdrowym odżywianiu. Dzieci wymieniały i wskazywały na planszach jakie produkty są zdrowe a których należy unikać. Zaangażowanie aktywność i uśmiechy dzieci świadczą o tym, iż czytanie i słuchanie to fajna relaksująca zabawa.

Celem spotkania było pokazanie dzieciom, że czytanie to przyjemność a nie obowiązek.

Ponieważ większość dzieci i młodzieży w wieku szkolnym nie chce czytać, dlatego tak ważne jest, aby dorośli czytali dzieciom na głos od najmłodszych lat. Najlepszym sposobem, aby zachęcić dzieci do czytania jest przykład czytających rodziców, babci, dziadka czy też rodzeństwa. Dlatego dołączcie do nasz. Wszyscy sprawmy, aby czas poświęcony na czytanie, kojarzył im się z przyjemnością.

Spotkanie przeprowadzono w ramach innowacji pedagogicznej „Otwórz książkę a ulecą motyle”, którą koordynuje bibliotekarz - pani Alicja Góra.

 Relaks z książką Relaks z książką Relaks z książką Relaks z książką Relaks z książką Relaks z książką Relaks z książką
 Relaks z książką Relaks z książką Relaks z książką Relaks z książką    

W środę 10 grudnia na mikołajkowe spotkanie do biblioteki szkolnej przyszli uczniowie z klasy IIa z panią Moniką Pasierbiewicz. Na specjalne zaproszenie przybył również  gość honorowy - Święty Mikołaj. Pomimo wielu obowiązków jakie ma do wykonania w okresie przedświątecznym znalazł chwilę na spotkanie z dziećmi i udzielił im wywiadu. Opowiedział jakie są jego zainteresowania, co  porabia w czasie wolnym, oraz dlaczego dzieci nie zawsze dostają to o co proszą. Mikołaj zdradził również tajniki roznoszenia prezentów.

11 grudnia Mikołaj odwiedził również dzieci z miejscowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Najmłodsi poznali historię Mikołaja oraz zwyczaj wkładania prezentów do skarpet. Rozwiązywali „Mikołajowy quiz” oraz uczestniczyli w zabawie ruchowej, w której wcielali się w role pilotów i wyruszali w podróż do Laponii.

Spotkania z Mikołajem zostały przygotowane w ramach innowacji pedagogicznej "Otwórz książkę a ulecą motyle". W realizacji uczestniczyli, w ramach współpracy, członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki ze Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Józefowie. Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem bibliotekarek p. Alicji Góry i p. Joanny Kraski.

 Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem.
 Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem.
 Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem. Wywiad z Mikołajem.     

Budzenie zainteresowania książką, już od najmłodszych lat, ma niewątpliwie wielkie znaczenie i pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Stały kontakt z książką pobudza fantazję, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, wdraża do logicznego myślenia, pogłębia i rozszerza wiadomości. Poprzez kontakt z tekstem literackim dzieci  uczą się kompromisu, rozwiązywania konfliktów, opanowania emocji, dowartościowują się, czerpią radość i energię.  Wielu autorów jest zgodnych w twierdzeniu, że sprawa nawyku czytania rozstrzyga się już w wieku przedszkolnym. Już wtedy ważne jest aby książka znalazła się w życiu dziecka, jako element zabawy  Dlatego też chciałabym podjąć szereg działań, które przyczynią się do rozbudzenia i poszerzenia zainteresowań czytelniczych dzieci które wpłyną korzystnie na ich rozwój emocjonalny.

Zasady i warunki wprowadzenia innowacji

W ramach innowacji członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki, pod kierunkiem bibliotekarza, będą realizować wiele działań i projektów propagujących życie bez agresji i przemocy poprzez kontakt z książką, wierszem, inscenizacją, muzyką. Swoje działania będą kierować do młodszych kolegów i koleżanek z klas I-III oraz dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola. Członkowie koła będą uczyć młodszych jak „bawić się z książką”, jak aktywnie, twórczo i przyjemnie spędzać czas. Pokarzą młodszym wartość pozytywnych emocji, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, wartość przyjaźni i miłości, wartość współpracy. Sami będą mieli okazję realizować swoje pomysły i kształcić w sobie cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, upór w dążeniu do celu.

Sposób realizacji:

1) Cykliczne spotkania Koła Przyjaciół Biblioteki: wybór tekstów literackich, opracowywanie scenariuszy krótkich inscenizacji, zabaw ze śpiewem, przygotowywanie kostiumów, scenografii, muzyki itd.

2) Raz w miesiącu zajęcia w przedszkolu, prezentacja przygotowanych projektów we współpracy z przedszkolakami ( będą oni czynnie uczestniczyć w realizowanych projektach np. powtarzać fragmenty tekstów, śpiewać, tańczyć, klaskać, odgrywać proste role, rozwiązywać zagadki, oceniać zachowanie bohaterów itd.), w czasie tych spotkań będą wprowadzane fragmenty muzyki poważnej.

3) Realizacja projektu „Bajka dla malucha”: do udziału w tym etapie innowacji zostaną zaproszone dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy ( 6 szkół ) którzy napiszą wymyślone przez siebie bajki a oceniać je będą dzieci z przedszkola w Józefowie. Wszyscy autorzy otrzymają tytuł „Bajkopisarza”, a bajki zostaną zebrane, opracowane graficznie i wydrukowane przez członków koła i przekazane do zaprzyjaźnionych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

4) Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Józefowie będą organizowane w bibliotece, w czasie  przerw międzylekcyjnych, spotkania ze słuchowiskami z elementami biblioterapii, muzykoterapii ( muzyka poważna), czytania i słuchania audiobooków.

5) Zostanie zorganizowana akcja edukacyjna z włączeniem rodziców „ Poczytajmy razem” ukazująca zalety głośnego czytania. Podczas spotkań czytelniczych w szkole rodzice będą czytali dzieciom a dzieci rodzicom.

Cele innowacji:

- popularyzacja czytelnictwa oraz udowodnienie, że czytanie to świetna rozrywka a biblioteka to wspaniałe miejsce odkrywania książek;

-  rozwijanie wyobraźni dziecka;

- wdrażanie do głośnego, wspólnego czytania;

- stwarzanie sytuacji do wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń;

- rozwijanie umiejętności pracy metoda projektu;

- uświadamianie potrzeby czytania;

- pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, muzycznych;

- popularyzowanie muzyki poważnej;

- wychowanie przez czytanie, kształtowanie właściwych postaw;

- rozwijanie wyobraźni dziecka, bogacenie języka, rozwijanie pamięci i twórczego myślenia

- wyrabianie wrażliwości na drugiego człowieka;

- zapewnianie chwili relaksu, wyciszenia i miłego spędzenie czasu;

- prezentowanie bajkowych postaci dzięki którym dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy, relacje międzyludzkie;

- wdrażanie do współpracy w zespole i prezentacji przed publicznością;

- wzmocnienie pozytywnych relacji dzieci – dzieci, dzieci – rodzice;

- wzmocnienie pozytywnych zachowań dzieci biorących udział w innowacji.

Efekty:

 

Uczeń - członek Koła Przyjaciół Biblioteki:

-    chętnie korzysta z księgozbioru szkolnej biblioteki i innych bibliotek;

-   dostrzega wychowawczą rolę książki, umie wskazać nauki płynące z  czytanych utworów;

-   wzbogaca swój zasób słownictwa;

-   rozwija wyobraźnię i wrażliwość poprzez obcowanie z książką, tekstem poetyckim i drugim człowiekiem;

-  doskonali technikę czytania głośnego i czytania ze zrozumieniem;

-  postrzega czytanie książek jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego;

-  umie  współpracować w grupie, rozdzielać zadania, planować pracę i przewidywać jej efekty;

-   jest pewny siebie, chętnie podejmuje nowe wyzwania;

-   prezentuje się przed publicznością.

Dziecko młodsze ( uczeń klasy I – III, przedszkolak):

-   potrafi uważnie słuchać i oglądać  małe formy teatralne;

- sięga po książkę, próbuje czytać sam;

- rozwija wyobraźnię i wrażliwość poprzez obcowanie z tekstem czytanym i słuchanym;

- wzbogaca słownictwo, wypowiada się na temat utworów literackich;

- odpręża się i  przyjemnie spędza czas;

- zna właściwe postawy i zachowania, rozpoznaje i nazywa emocje;

-  rozwija swoją inteligencję,  uczy się odpowiadać na zadawane pytania, sam pyta;

- ćwiczy pamięć i twórcze myślenie;

- dowiaduje się jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem;

- potrafi przestrzegać ustalonych zasad;

- słuch muzyki poważnej;

- uczy się od starszych kolegów i koleżanek, nawiązuje z nimi pozytywne relacje.

Ewaluacja:

- powstanie album multimedialny zawierający zdjęcia i opisy realizowanych działań, zostanie zaprezentowany  na forum szkoły, na spotkaniu z rodzicami oraz umieszczony  na szkolnej stronie internetowej;

- zbiór bajek napisanych przez uczniów zostanie opublikowany na szkolnej stronie internetowej i w wersji papierowej przekazany do zaprzyjaźnionych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;

- sprawozdanie z realizacji ewaluacji będzie przedstawione na zakończenie roku szkolnego na forum Rady Pedagogicznej oraz na zebraniu z rodzicami.

- aktywni członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki zostaną wyróżnieni podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

Innowację realizowała Pani Alicja Góra.