„Mieczysław Romanowski – poeta, powstaniec, nasz Patron”

Innowacja pedagogiczna „Mieczysław Romanowski – poeta, powstaniec, nasz Patron”, która była realizowana w marcu i kwietniu 2018r. przez wielu nauczycieli szkoły we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, miała na celu, poprzez różnorodne działania, wzbogacić wiedzę uczniów o Patronie szkoły oraz o miejscach z nim związanych. Wpisała się ona także w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, bo przecież to właśnie wolna Polska była największym pragnieniem poety – powstańca.

 

Realizacja innowacji odbywała się w szkole i poza nią. Obejmowała następujące działania:

zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem gry dydaktycznej na temat powstania styczniowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, pracę metodą projektu w celu opracowania, w różnej formie, materiałów dotyczących biografii, twórczości, działalności patriotycznej oraz legendy Mieczysława Romanowskiego, szkolny konkurs plastyczny dotyczący Patrona szkoły, test wiedzy o poecie – powstańcu, wyjście uczniów klas I – III na cmentarz i uczczenie pamięci poległych uczestników powstania styczniowego przy grobie M. Romanowskiego oraz na Rynek, pod pomnik poświęcony bohaterom 1863 r. i II wojny światowej, debaty klasowe w czasie lekcji wychowawczych na temat patriotycznych postaw Polaków z wykorzystaniem źródeł dotyczących M. Romanowskiego i innych działaczy powstania styczniowego w regionie udział części uczniów w rajdzie pieszym pod hasłem „W poszukiwaniu powstańczych śladów” zorganizowanym przez Miejską Biblioteką Publiczną w Józefowie, Dzień Patrona Szkoły, na który złożyły się:

- prezentacja projektów klas VII i II gimnazjalnych,

- wystawa konkursowych prac plastycznych,

- ogłoszenie wyników testu wiedzy, konkursu plastycznego.

 

Wymienione działania wymagały bardzo dużego zaangażowania i wkładu pracy ze strony uczniów i nauczycieli. Ich efekty to m.in.

- prezentacje multimedialne oraz inne materiały zgromadzone i opracowane przez uczniów na temat życia, twórczości i legendy poety – powstańca,

- mapa z zaznaczonymi miejscami bitew mających miejsce w pobliżu Józefowa w 1863 r. oraz z miejscowościami, w których mieszkał, uczył się i pracował M. Romanowski,

- kalendarium powstania styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem działań powstańczych na Lubelszczyźnie,

- prace plastyczne wykonane różnymi technikami przedstawiające postać Patrona szkoły, a także miejsca z nim związane.

 

Realizatorami innowacji byli nauczyciele: Ewa Marzec, Dominika Paniak, Elżbieta Kolaszyńska, Ewa Lipian, Ewa Buczkowska, Małgorzata Hołys – Szado, Monika Pasierbiewicz, Elżbieta Hajduk, Aneta Momot, Tomasz Lipian, Alicja Biszczanik, Krzysztof Nowicki, Adrianna Kozak, Małgorzata Rabiega, Renata Kusztykiewicz, Ewelina Skałecka, Maria Mielniczek, Marzena Kowalczyk, Alicja Kusak, Krzysztof Bazan, Elżbieta Olędzka

 

Autorem i koordynatorem innowacji była Elżbieta Olędzka.