W Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie realizowana jest przez panią Ewę Lipian autorska innowacja pedagogiczna w klasie IIIa.  Nosi ona  tytuł „Plastusie”. Jej celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dzieci, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ich indywidualnych zdolności twórczych oraz wspomaganie rozwoju swobodnej ekspresji plastycznej z nastawieniem na kształcenie umiejętności praktycznych.

Jednym z założeń innowacji jest przeprowadzenie 2 lekcji  w półroczu dla rodziców uczniów klasy IIIa w formie zajęć warsztatowych, w czasie których rodzice wspólnie ze swoimi pociechami wykonują prace plastyczne pod okiem wychowawcy.

Pierwsze warsztaty odbyły się 21 listopada 2019 roku, na które przybyli tatusiowie, mamy i nawet młodsze rodzeństwo, co sprawiło uczniom i wychowawcy wiele radości. Wszyscy wykonali pracę plastyczną „Kolorowe drzewko jesienne”. Wykazali się tym samym wielką inwencją twórczą, pomysłowością oraz pracowitością. Wszystkie prace są przepiękne i będzie można je obejrzeć na wystawie klasowej oraz na blogu prowadzonym przez wychowawcę klasy – Ewę Lipian w ramach realizowanej innowacji.

 Innowacja „Plastusie”  Innowacja „Plastusie”  Innowacja „Plastusie”  Innowacja „Plastusie”    

 

Link do Bloga innowacji

https://plastusiespjozefow.blogspot.com/