W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy IIIa wraz z wychowawczynią  Ewą Lipian realizowali innowację pedagogiczną o charakterze organizacyjno-metodycznym pt. „Plastusie”. Innowacja miała na celu:

  • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz rozbudzanie i rozwijanie jego wrażliwości estetycznej.
  • Podniesienie sprawności grafomotorycznej, estetyki zeszytów.
  • Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka oraz rozwoju swobodnej ekspresji plastycznej.
  • Rozszerzanie wiedzy oraz wspomaganie dziecka w zakresie intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i artystycznym.
  • Poprawa jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych.

Pomimo utrudnień, jakie postawiło przed uczniami i wychowawcą zdalne nauczanie, innowacja odbywała się w trybie zdalnym, uczniowie chętnie wraz z rodzicami brali w niej udział, gdyż było to miłe spędzanie czasu, a jednocześnie dobra , kreatywna zabawa, umożliwiająca ich wszechstronny rozwój.  Prace, jakie powstawały można obejrzeć na blogu innowacji „Plastusie, ” prowadzonym przez wychowawcę klasy Ewę Lipian.

Innowacja pedagogiczna „ Plastusie” prowadzona w klasie IIIa  jest kontynuowana  w formie online. W ubiegły czwartek uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i wychowawcą klasy Ewą Lipian w zmienionych warunkach pracy uczestniczyli w zajęciach otwartych, tym razem w formie online. Rodzice wraz ze swoimi pociechami korzystając ze wskazówek i instrukcji nauczyciela, ale przy wielkiej własnej pomysłowości i inwencji  wykonali piękne, kolorowe kwiaty, które połączone ze sobą tworzą ozdobne girlandy. Działania podjęte w innowacji mają na celu  usprawnianie dłoni uczniów, a przy tym dobrą zabawę i miło spędzony czas w gronie najbliższych, co ma również wielki wpływ na  harmonijny rozwój emocjonalny dziecka i pogłębienie jego relacji z rodzicami i rodzeństwem. Teraz te  piękne prace ozdabiają pokoje uczniów i przypominają im, że  kolorowe lato coraz bliżej. Zachęcam do obejrzenia  prac uczniów na blogu innowacji Plastusie.

Blog innowacji: https://plastusiespjozefow.blogspot.com/

 

 

Opis innowacji:

pdf

W Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie realizowana jest przez panią Ewę Lipian autorska innowacja pedagogiczna w klasie IIIa.  Nosi ona  tytuł „Plastusie”. Jej celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dzieci, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ich indywidualnych zdolności twórczych oraz wspomaganie rozwoju swobodnej ekspresji plastycznej z nastawieniem na kształcenie umiejętności praktycznych.

Jednym z założeń innowacji jest przeprowadzenie 2 lekcji  w półroczu dla rodziców uczniów klasy IIIa w formie zajęć warsztatowych, w czasie których rodzice wspólnie ze swoimi pociechami wykonują prace plastyczne pod okiem wychowawcy.

Pierwsze warsztaty odbyły się 21 listopada 2019 roku, na które przybyli tatusiowie, mamy i nawet młodsze rodzeństwo, co sprawiło uczniom i wychowawcy wiele radości. Wszyscy wykonali pracę plastyczną „Kolorowe drzewko jesienne”. Wykazali się tym samym wielką inwencją twórczą, pomysłowością oraz pracowitością. Wszystkie prace są przepiękne i będzie można je obejrzeć na wystawie klasowej oraz na blogu prowadzonym przez wychowawcę klasy – Ewę Lipian w ramach realizowanej innowacji.

 Innowacja „Plastusie”  Innowacja „Plastusie”  Innowacja „Plastusie”  Innowacja „Plastusie”    

 

Link do Bloga innowacji

https://plastusiespjozefow.blogspot.com/