Do egzaminu ósmoklasisty przystąpią uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednegoprzedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin będzie odbywał się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 będzie przeprowadzany przez cztery kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut
  4. czwartego dnia - egzamin z przedmiotu do wyboru, który trwa 90 minut.

Przyszłorocznych ósmoklasistów zachęcamy do zapoznania się z informatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022.pdf