"Coś się kończy, coś się zaczyna"

Absolwenci z wychowawcamiKoniec roku szkolnego to wydarzenie radosne i wyczekiwane przez każdego ucznia. Po trudach związanych z długotrwałą i wytężoną nauką czas na zasłużony odpoczynek.

Podczas uroczystości po przekazaniu sztandaru i ślubowaniu absolwentów wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz podziękowania. Wśród tegorocznych absolwentów wyróżnili się w nauce i zachowaniu następujący uczniowie: Hanna Giełczyk, Sara Kraczek, Marta Malinowska, Hubert Słupski, Gabriela Surmacz.

Pani dyrektor wręczyła również listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów państwu: Małgorzacie i Jackowi Giełczykom, Krystynie i Adamowi Kraczkom, Annie i Piotrowi Malinowskim, Renacie i Dariuszowi Słupskim, Katarzynie i Grzegorzowi Surmaczom. List gratulacyjny otrzymała również pani Anna Sieczkowska, jej córka Diana otrzymała w tym roku tytuł Laureata w Konkursie Kuratoryjnym z języka angielskiego. Pośród wyróżnionych uczniów są tacy, którzy przez wszystkie lata od klasy czwartej otrzymywali świadectwo z wyróżnieniem. Za to osiągnięcie został przyznany tytuł "Uczeń na medal". Medale otrzymali: Hanna Giełczyk, Sara Kraczek, Gabriela Surmacz i Hubert Słupski.

Tytuł i statuetkę "Absolwenta Roku" otrzymała: Gabriela Surmacz.

Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w szkolnym poczcie sztandarowym i poczcie sztandarowym AK. Absolwenci otrzymali również nagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim, wzorowe czytelnictwo, postępy w nauce, reprezentowanie szkoły w akademiach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Podziękowania za pracę i zaangażowanie w życie szkoły otrzymali rodzice uczniów klas ósmych: Joanna Wlaź, Małgorzata Giełczyk, Anna Malinowska, Anna Sieczkowska, Monika Droździel, Dariusz Słupski, Adam Kraczek, Grzegorz Surmacz.

Świadectwa z wyróżnieniem za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie, a także nagrody książkowe otrzymali również uczniowie pozostałych klas.

Przewodnicząca SU Gabriela Surmacz podziękowała wszystkim za współpracę oraz życzyła wielu sukcesów i wytrwałości nowo wybranej przewodniczącej Mai Sikorze.

Następnie ósmoklasiści podziękowali pani dyrektor Annie Mazurek, wychowawcom, nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły i rodzicom. A siódmoklasiści, życząc swoim starszym kolegom powodzenia w nowych szkołach, wręczyli drobne upominki.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły pogratulowała uczniom wyników w nauce, podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego odpoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.

Galeria zdjęć przedstawia społeczność Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie oraz zaproszonych gości podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego Uroczyste zakończenie roku szkolnego