Nauka udzielania pierwszej pomocy22 maja 2024 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami: panią Aleksandrą Dura i panem Jakubem Sitarzem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie. Celem ich wizyty było przypomnienie i utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować| Fundacji WOŚP. Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły pani Anna Mazurek, która zwróciła uwagę na ważną i odpowiedzialną pracę strażaków.

Pan Jakub Sitarz wraz z Panią Aleksandrą Dura przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy, a w dalszej części spotkania uczniowie pod bacznym okiem gości i nauczycieli mogli sprawdzić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, ćwicząc na fantomach. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, które pogłębiły i utrwaliły ich wiedzę i sposób właściwego zachowania się w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Program "Ratujemy i Uczymy Ratować" Fundacji WOŚP realizowany jest przez wychowawców klas I-III naszej szkoły.

Społeczność szkolna składa strażakom Pani Aleksandrze Dura i Panu Jakubowi Sitarzowi podziękowania za przeprowadzenie praktycznych warsztatów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Galeria zdjęć przedstawia uczestników warsztatów

Ratujemy i uczymy ratować Ratujemy i uczymy ratować Ratujemy i uczymy ratować
Ratujemy i uczymy ratować Ratujemy i uczymy ratować Ratujemy i uczymy ratować
Ratujemy i uczymy ratować Ratujemy i uczymy ratować Ratujemy i uczymy ratować