Logo projektu Od grosika do złotówkiW Szkole Podstawowej im. M. Romanowskiego realizowany jest projekt ,,Od grosika do złotówki”. To partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Union Investment TFI, który został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów.
Program realizowany jest przez uczniów klasy IIa ( którzy będą kontynuować działania w klasie trzeciej) pod kierunkiem wychowawczyni Ewy Buczkowskiej oraz nauczycieli uczących tych uczniów. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy (rozpoczęła się w grudniu 2017 r. a skończy się w grudniu 2018 r.). Propozycje zawarte w programie stanowią edukacyjną ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej dla najmłodszych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzach, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnego rodzaju ryzyka. Program został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie ,,Od grosika do złotówki” obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań. Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczyciela w zakresie edukacji finansowej dziecka. Wszystkie materiały dla ucznia i jego rodziców oraz nauczyciela są bezpłatne.